Úřední deska

Obecní úřední deska

Obrázek vlna
Obrázek vlna
Obrázek vlna
Obrázek vlna

Kontakt

Obecní úřad Planá
Planá 59,
370 01 České Budějovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích.

Obsah:
Zastupitelstvo obce se dne 6. 12. 2010, usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d a § 84 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, která zavádí tyto místní poplatky: poplatek ze psů, poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity.

Vyvěšeno: 8.12.2010
Sejmuto:

Nadcházející události

Obrázek vlna
Obrázek vlna