Naše obec

Obec Planá u Českých Budějovic

Obrázek vlna
Obrázek vlna
Obrázek vlna
Obrázek vlna

Kontakt

Obecní úřad Planá
Planá 59,
370 01 České Budějovice

Informace o naší obci

Obec Planá se nachází v okrese České Budějovice, na levém břehu řeky Vltavy zhruba 4 km jihozápadně od centra Českých Budějovic ve směru mezinárodního silničního tahu České Budějovice - Linec. Tvoří ji typický malý venkovský celek smíšené obytné a zemědělské zástavby a v severozápadním sousedství Plané se rozkládá Jihočeské letiště České Budějovice.

O nás

První písemná zmínka o vsi (Plan) pochází z roku 1259, kdy Vok z Rožmberka věnoval třetinu desátků z Plané vyšebrodskému klášteru. V rožmberském majetku Planá setrvala až do roku 1611, kdy ji poslední příslušník rodu Petr Vok odkázal svému komorníkovi Janu Hogenovi ze Švarcpachu, který získal i sousední ves Černý Dub . Dědictvím po Hogenech dostalo se černodubské panství spolu s Planou v roce 1679 do rukou Václavu Františku Kořenskému z Terešova, jehož syn Jan Lukáš Kořenský prodal panství městu České Budějovice za 40 400 zlatých. V držení města pak ves zůstala až do zrušení poddanství v polovině 19. století. Poté byla Planá na necelá dvě desetiletí samostatnou obcí, než se nadlouho (od roku 1869 až do roku 1990) stala součástí obce Homole. V roce 1908 zde byla vysvěcena kaple Nejsvětější trojice, která je dominantou obdélníkové návsi. Status obce Planá získala k 24. listopadu 1990. Až do 20. století bylo obyvatelstvo Plané převážně německé, kupříkladu před první světovou válkou bylo z 225 obyvatel 172 německé a 53 české národnosti. V současnosti zde žije 255 obyvatel. Kolem obce protéká řeka Vltava s mlýnskými náhony, což umožňuje pěkné turistické a sportovní vyžití v okolí. Přímo v obci je potom možno využít nové víceúčelové hřiště, multifunkční halu, jít do posilovny a nebo posedět navštívit několik pohostinství, případně se ubytovat.

Nadcházející události

Obrázek vlna
Obrázek vlna