Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Obrázek vlna
Obrázek vlna
Obrázek vlna
Obrázek vlna

Kontakt

Obecní úřad Planá
Planá 59,
370 01 České Budějovice

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Czech point

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z insolventního rejstříku

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče

Ostatní podání:

 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona § 72

Agendy informačního systému datových schránek:

 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

Konverze dokumentů:

 • Autorizovaná konverze z listinné podoby do elektronické podoby
 • Autorizovaná konverze z elektronické podoby do listinné podoby


Kde je možné žádat o výpis?

Obecní úřad Planá
370 01 České Budějovice
Pondělí: 8,00 – 18,00 hodin
V ostatních dnech po domluvě, tel.: 387 203 091 nebo 721 769 387

Ověřování kopie a opisu, ověření pravosti podpisu.

Obecní úřad v Plané provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).

Pondělí: 8,00 – 18,00 hodin

V ostatních dnech po domluvě, tel.: 387 203 091 nebo 721 769 387.

Legalizace – ověření pravosti podpisu

Pro ověření pravosti podpisu se musí osoba, o jejíž podpis jde, osobně dostavit na obecní úřad a předložit listiny, na níž má být legalizován podpis.

Žadatel o legalizaci je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad nebo průkaz vystavený cizineckou policií ČR).

Správní poplatek: 30,-- Kč za legalizaci každého podpisu na listině.

Vidimace – ověrování shody opisu nebo kopie s listinou

Pro ověření shody opisu nebo kopie s listinou je nutná osobní návštěva obecního úřadu a předložení vidimované listiny (opis, kopie) a listiny z níž byla pořízena (originál dokumentu).

Správní poplatek: 30,-- Kč za vidimaci každé stránky vidimované listiny.

Nadcházející události

Obrázek vlna
Obrázek vlna