Úřední deska

Obec Planá u Českých Budějovic » Úřední deska » Vyhlášky obce » Obecně závazná vyhláška Obce Planá č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Planá

Obecně závazná vyhláška Obce Planá č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Planá

Vyvěšeno: 13. 3. 2015

Zastupitelstvo obce Planá se na svém zasedání dne 12. 3. 2015 usnesením č. 3/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), v příloze zveřejněnou obecně závaznou vyhlášku.


Soubor ke stažení zde