Úřední deska

Obec Planá u Českých Budějovic » Úřední deska » Vyhlášky obce » Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o poplatku za komunální odpad.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o poplatku za komunální odpad.

Vyvěšeno: 20. 12. 2016

Zastupitelstvo obce Planá se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. 13/2016 usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona ´185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Tato obecně závazná vyhláška ruší všechny vydané vyhlášky o poplatku za komunální odpad a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Soubor ke stažení zde