Úřední deska

Zobrazit: aktuální archiv vše

 VyvěšenoSejmuto
Vyhláška veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 6 územního plánu obce Planá .28.3.201710.5.2017
Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Oprava mostu ev. č. 3-11a1 Planá u Českých Budějovice.23.3.201710.4.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - I/3 Planá u Českých Budějovic, most ev. č. 3-110a1 - parcela č. 1489/3.16.2.20176.3.2017
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Jinžní tangenta České Budějovice4.1.201720.1.2017
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Veřejná vyhláška - kabelové vedení NN , Vězeňská služba ČR - připojení odběreného místa na poz. parc. č. 99/4 k. ú. Planá na distriubční síť.12.12.201630.12.2016
Veřejná vyhláška veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 5 územního plánu obce Planá a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.9.12.2016 
Veřejná vyhláška - Odvolací řízení ve věci rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, Stavebního úřadu č. j. SU/9200/2015 Tm, seznámení s podklady pro rozhodnutí - Jižní tangenta České Budějovice2.12.201619.12.2016
Vyhláška - Změna č. 6 územního plánu obce Planá, návrh společného jednání7.11.20168.12.2016
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Veřejná vyhláška20.10.20167.11.2016
Oznámení o uložení výzvy k vyzvednutí písemnosti veřejnou vyhláškou - p. René Vocedálek13.10.201625.10.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu- veřejně přístupná účelová komunikace (polní cesta C1 a C2)3.10.201619.10.2016
Rozhodnutí - Stavební povolení - Chodník podél silnice I/3 a III/14328 v k . ú. Planá u Českých Budějovic.5.9.201621.9.2016
Oznámení o uložení výzvy k vyzvednutí písemnosti veřejnou vyhláškou - p. František Trbola.31.8.201616.9.2016
Oznámení o uložení výzvy k vyzvednutí písemnosti veřejnou vyhláškou - p. René Vocedálek.29.8.20169.9.2016
Oznámení o uložení výzvy k vyzvednutí písemnosti veřejnou vyhláškou - p. František Trbola24.8.20165.9.2016
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy.17.8.201626.8.2016
Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Veřejná vyhláška - veřejné osvětlení polních cest C1 a C2 v Plané.15.8.201631.8.2016
Návrh výroku územního rozhodnutí - Veřejná vyhláška - Viton s. r. o.8.8.201624.8.2016
Oznámení o výběrovém řízení čís. C/35/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovité věci v k. ú. Planá u Českých Budějovic25.7.201613.9.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.18.7.20163.8.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu.18.7.20163.8.2016
Oznámení o uložení výzvy k vyzvednutí písemnosti veřejnou vyhláškou - p. Petr Vocedálek13.7.201625.7.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního povolení - Chodník podél silnice I/3 a III/14328.22.6.20168.7.2016
Oznámení o uložení výzvy k vyzvednutí písemnosti veřejnou vyhláškou - p. René Vocedálek.7.6.201617.6.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu31.5.201616.6.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků: Vltava, Malše, Mlýnská stoka31.5.201616.6.2016
Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ0331.5.201616.6.2016
Oznámení o uložení výzvy k vyzvednutí písemnosti veřejnou vyhláškou27.5.20167.6.2016
Výzva vyjádření k podanému odvolání - veřejná vyhláška18.5.20163.6.2016
Oznámení o uložení výzvy k vyzvednutí písemnosti veřejnou vyhláškou.12.5.201624.5.2016
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2016.29.4.201631.5.2016
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků.22.4.20169.5.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návhru Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 319.4.201620.5.2016
Nařízení č. 1/2016 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 4.4. 20168.4.201625.4.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 6/201623.3.20168.4.2016
Veřejná vyhláška - Návrh zadání změny č. 6 územního plánu obce Planá.21.3.201622.4.2016
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Veřejná vyhláška- Jižní tangenta České Budějovice17.3.20164.4.2016
Veřejná vyhláška - veřejné vystavení návrhu změny č. 5 územního plánu obce Planá.29.2.201615.4.2016
Dražební vyhláška.15.2.201616.3.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy13.1.201629.1.2016
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Výroba nátěrových hmot Viton s.r.o."7.1.201625.1.2016
Veřejná vyhláška - návrh zadání změny č. 5 územního plánu obce Planá.16.11.201516.12.2015
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Veřejná vyhláška- rozšíření sítě veřejného osvětlení (lokalita u vstupu do areálu letiště Planá) - Planá.8.10.201526.10.2015
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Veřejná vyhláška- chodník podél silnice I/3 a III/14328 - Planá.8.9.201524.9.2015
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek.17.7.201518.8.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Květoun.8.1.201526.1.2015