Úřední deska

Změna č. 3 ÚPO Planá

Vyvěšeno: 9. 12. 2014

Změna č. 3 ÚPO Planá byla vydána opatřením obecné povahy na základě usnesení ZO a nabyla účinnosti dne 6.12. 2014. V příloze je zveřejněna textová část změny a výkresy.


Soubor ke stažení zde

 


Soubor ke stažení zde

 


Soubor ke stažení zde

 


Soubor ke stažení zde

 


Soubor ke stažení zde

 


Soubor ke stažení zde

 


Soubor ke stažení zde

 


Soubor ke stažení zde