Úřední deska

Obec Planá u Českých Budějovic » Úřední deska » Územní plán Obce Planá » Veřejná vyhláška - návrh zadání změny č. 4 územního plánu obce Planá

Veřejná vyhláška - návrh zadání změny č. 4 územního plánu obce Planá

Vyvěšeno: 21. 3. 2016

Sejmuto: 22. 4. 2016

Obecní úřad Planá, jako pořizovatel podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "stavební zákon"), dle § 47 stavebního zákona zpracoval návrh zadání změny č. 4 územního plánu obce Planá. Dle § 47 odst. 2 stavebního zákona zveřejňujeme tento návrh zadání změny č. 4 veřejnou vyhláškou.


Soubor ke stažení zde

 


Soubor ke stažení zde