Úřední deska

Obec Planá u Českých Budějovic » Úřední deska » Územní plán Obce Planá

Zobrazit: aktuální archiv vše

 VyvěšenoSejmuto
Územní studie č. 1-Z11 Planá u Českých Budějovic27.6.201831.12.2019
Územní studie "Planá - lokalita VS/U".11.4.201831.12.2018
Změna č. 4 - schválená.21.12.201731.12.2019
Změna č. 7 územního obce Planá, návrh - společné jednání.11.12.20173.2.2018
Změna č. 4 ÚPD Planá- VV - veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu - změna termínu veřejného projednání.10.11.201718.12.2017
Změna č. 6 územního plánu - schválená ZO 22.5. 201731.5.201730.11.2008
Změna č. 5 územního plánu - schválená ZO 24.4. 201725.4.2017 
Veřejná vyhláška - návrh zadání změny č. 4 územního plánu obce Planá21.3.201622.4.2016
Návrh změny č. 5 územního plánu obce Planá29.2.201630.11.2008
Změna č. 3 ÚPO Planá9.12.2014 
Návrh změny č. 3 územního plánu Obce Planá - text7.4.201425.5.2014
Návrh změny č. 3 územního plánu Obce Planá - hlavní výkres7.4.201425.5.2014
Návrh změny č. 3 územního plánu Obce Planá - koordinační výkres7.4.201425.5.2014
Návrh změny č. 3 územního plánu Obce Planá - výkres - širší vztahy7.4.201425.5.2014
Návrh změny č. 3 územního plánu Obce Planá - výkres - vyhodnocení ZPF7.4.201425.5.2014
Návrh změny č. 3 územního plánu Obce Planá - výkres - základní členění7.4.201425.5.2014
Návrh změny č. 3 územního plánu Obce Planá - odůvodnění7.4.201425.5.2014
Návrh změny č. 3 územního plánu Obce Planá - příloha č. 2 posouzení CITYPLAN7.4.201425.5.2014
Změna č. 1 územního plánu obce Planá.23.12.2011 
Veřejná vyhláška - změna č. 1 územního plánu obce Planá7.12.201122.12.2011
Změna č. 1 ÚPO Planá - opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna č. 1 ÚPO7.12.201122.12.2011
Změna č. 1 ÚPO - hlavní výkres - lokalita č. 17.12.201122.12.2011
Změna č. 1 ÚPO - hlavní výkres - lokalita č. 27.12.201122.12.2011
Změna č. 1 ÚPO - hlavní výkres - lokalita č. 37.12.201122.12.2011
Změna č. 1 ÚPO - hlavní výkres - lokalita č. 47.12.201122.12.2011
Změna č. 1 ÚPO - hlavní výkres - lokalita č. 57.12.201122.12.2011
Změna č. 1 ÚPO - hlavní výkres - lokalita č. 67.12.201122.12.2011
Územní plán - mapa19.9.201130.11.2008
Územní plán - textová část19.9.201130.11.2008