Úřední deska

Zobrazit: aktuální archiv vše

Rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 VyvěšenoSejmuto
Kupní smlouva - osobní automobil1.11.2013 
Mandátní smlouva - žádost o dotaci - Planá obnova kanalizace po povodni 201325.10.2013 
Smlouva o dílo - dodávka a montáž FVE - multifunkční dům9.10.2013 
Smlouva o výpůjčce části pozemku.1.9.201331.12.2013
Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování právní pomoci31.7.201331.12.2013
Dodatek č. 1-7681340506_0 ke smlouvě VODAFONE - poskytování služeb - telefony3.7.2013 
Dodatek pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - Generali Pojišťovna a.s.26.6.2013 
Smlouva o úvěru - předfinancování dotace na projekt14.5.2013 
Smlouva o úvěru - dofinancování projektu14.5.2013 
Smlouva o zástavě nemovitostí k zajištění pohledávek ze smluv o úvěru14.5.2013 
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu č. 20130006513.5.2013 
Pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - Generali Pojišťovna a.s.13.3.2013 
SMLOUVA O DÍLO - MULTIFUNKČNÍ DŮM OBCE PLANÁ28.2.2013 
Vodafone Czech Republic, a.s. - Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací25.2.2013 
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2013.18.1.201331.12.2013
Smlouva o dílo na zajištění nakládání s odpady -CELIA-CZ, s.r.o.9.1.2013 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování právní pomoci3.1.2013