Úřední deska

Zobrazit: aktuální archiv vše

 VyvěšenoSejmuto
Smlouva o dílo č. 04-18-38 - PD ke stavbě "Víceúčelový sportovní areál v Plané u Českých Budějovic".29.6.201831.12.2018
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Multifunkční hřiště20.6.201831.12.2018
Kupní smlouva - příslušenství pro traktor.18.6.201831.12.2018
Smlouva o dílo - Multifunkční hřiště.11.5.201831.12.2018
Smlouva o dílo - vytvoření internetové prezentace - webu obce.9.5.201831.12.2018
Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů.12.4.201825.5.2019
Smlouva o dílo - podání žádosti a vypracování žádosti o dotaci k projektu Rozšíření sběru separovaných odpadů - obec Planá.2.2.201831.12.2018
Smlouva o dílo - urbanisticko - architektonická studie - Víceúčelový sportovní areál Planá.4.12.2017 
Kupní smlouva - traktor.13.11.2017 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/15-CHOP- Chodník podél silnici I/3 a III/14328 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.13.10.201731.12.2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/15-CHOP- Chodník podél silnici I/3 a III/14328 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.23.8.2017 
Smlouva o dílo - Dodatek D1 - Výstavba nového veřejného osvětlení - polní cesta C230.6.201731.12.2017
Dodatek č. 6 Servisní smlouvy č. 3874S/09/44029.6.201730.6.2018
Příkazní smlouva o zajištění územně plánovací činnosti při pořizování změny č. 7 územního plánu včetně právního stavu.29.5.201731.12.2017
Smlouva o dílo č. 2017/15-CHOP- Chodník podél silnici I/3 a III/14328 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.9.5.201731.12.2017
Smlouva o dílo - Výstavba nového veřejného osvětlení - polní cesta C2.25.4.201731.12.2017
Příkazní smlouva č. 09/2017 - technický dozor na akci "Chodník podél silnice I/3 a III/14328 v k. ú. Planá.5.4.201731.12.2017
Příkazní smlouva č. 10/2017 výkon inženýrských činností na akci "Chodník podél silnice I/3 a III/14328 v k. ú. Planá.5.4.201731.12.2017
Příkazní smlouva - realizace zadávacího řízení - Dopravní automobil pro SDH Planá5.4.201731.12.2017
Vodafone Czech Republic, a.s. - Dodatek č. 1-49225879487_O21.3.2017 
Smlouva o dílo - Zpracování a kompletace studie proveditelnosti a žádosti o dotace na projekt "Planá - chodník podél komunikace I/3"1.11.2016 
Příkazní smlouva č. 10/2016 - inženýrská činnost - prodloužení kanalizace K1,K2 - Planá24.10.201631.12.2016
Smlouva o dílo - Prodloužení kanalizace K1, K2 - Planá21.10.201631.12.2016
Smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP.31.8.2016 
Smlouva o dílo - Dodatek D1 - Výstavba hasičské zbrojnice JSDHO Planá21.7.201631.12.2016
Smlouva o dílo - oprava schodů v kapli Nejsvětější Trojice v Plané20.7.2016 
Smlouva o dílo - Obnova povrchu komunikace - Planá u letiště.19.7.2016 
Smlouva o dílo - Oprava hřbitovní zdi na pozemku p. č. 315 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.30.6.2016 
Smlouva o dílo č. 2016/140 - Obec Planá VO15.6.2016 
Smlouva o dílo - Modernizace silnice III/14328 Planá (MK Planá)6.6.2016 
Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb1.6.2016 
Smlouva o dílo - výroba a montáž vitráží do oken kaple Nejsvětější Trojice v Plané25.5.2016 
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 2016/002825.5.201631.12.2016
Veřejnoprávní smlouva č. 2016000902 na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací23.5.20168.6.2016
Smlouva o dílo - Výstavba hasičské zbrojnice JSDHO Planá26.4.2016 
Darovací smlouva.22.4.201631.12.2016
Dodatek č. 5 Servisní smlouvy č. 3874S/09/44015.4.2016 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci a služeb uzavřené dne 30.1. 201525.11.201531.12.2016
Smlouva o spolupráci - cyklostezka podél levého břehu řeky Vltavy.30.7.2015 
Nájemní smlouva se servisními službami číslo: 00384/15/44021.7.2015 
Dodatek č. 4 Servnisní smlouvy číslo: 3874S/10/44021.7.2015 
Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění majetku obce.24.3.2015 
Smlouva o poskytování právní pomoci a služeb - Mgr. Jitka Bednářová5.3.2015 
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 20152.1.2015 
Dodatek č. 2 pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - Generali Pojišťovna a.s20.11.2014 
Smlouva o dílo - Dodatek č. 1v souvislosti s realizací stavby "Oprava místních komunikací k. ú. Planá u Českých Budějovic25.9.2014 
Příkazní smlouva č. 20/2014 - technický dozor - "Planá - obnova kanalizace po povodni 2013"25.9.2014 
Smlouva o dílo - "Planá - obnova kanalizace po povodni 2013"8.7.2014 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2014 pro obec Planá3.7.201431.12.2014
Příkazní smlouva č. 13/2014 - technický dozor na akci "Oprava místních komunikací"3.7.2014 
Smlouva o úvěru - dofinancování projektu: Multifunkční dům Obce Planá - stavební vícenáklady4.6.2014 
Smlouva o dílo v souvislosti s realizací stavby "Oprava místních komunikací k. ú. Planá u Českých Budějovic3.6.2014 
Dodatek D2 smlouva o dílo - Multifunkční dům obce Planá30.4.2014 
Dodatek ke smlouvě o úvěru - úvěr dofinancování projektu11.3.2014 
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2014.13.1.201431.1.2014
Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování právní pomoci2.1.201431.12.2014
Smlouva o zimní údržbě místních komunikací25.11.201330.4.2014