Úřední deska

Obec Planá u Českých Budějovic » Úřední deska » Oznámení » Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže období

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže období

Vyvěšeno: 27. 4. 2017

Sejmuto: 29. 5. 2017


Soubor ke stažení zde