Úřední deska

Obec Planá u Českých Budějovic » Úřední deska » Oznámení » Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení zahájení územního řízení

Vyvěšeno: 25. 6. 2013

Sejmuto: 13. 7. 2013

DEVIL s.ro., Třeboňská 16, 373 71 Rudolfov, kterého zastupuje Ing. arch. Hana Urbancová podal dne 13.5. 2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : provozní objekt k čistírně odpadních vod na pozemku parc. č. 413/42, 413/57 v k. ú. Planá u Českých Budějovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. V příloze zveřejňujeme úplné znění Oznámení o zahájení územního řízení.


Soubor ke stažení zde