Úřední deska

Obec Planá u Českých Budějovic » Úřední deska » Oznámení » Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí

Vyvěšeno: 3. 7. 2013

V roce 2012 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci EKO-KOM uspořeno 27 034 318 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 300 000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1 114 840 tun CO2 ekvivalentu, což představuje více než 1% celkových emisí skleníkových plynů ČR. Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2012, kterých jsme dosáhli v naší obci a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.


Soubor ke stažení zde