Úřední deska

Obec Planá u Českých Budějovic » Úřední deska » Oznámení » Nařízení č. 2/2014 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 14. 5. 2014

Nařízení č. 2/2014 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 14. 5. 2014

Vyvěšeno: 3. 6. 2014

Sejmuto: 16. 6. 2014

Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů zaslal obci nařízení Statutárního města České Budějovice č. 2/2014 - Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov, na jehož vydání se usnesla Rada města České Budějovice na svém zasedání dne 14.5. 2014. Nařízení č. 2/2014 zveřejňujeme v příloze.


Soubor ke stažení zde