Úřední deska

Zobrazit: aktuální archiv vše

 VyvěšenoSejmuto
Zasedání zastupitelstva Obce Planá.18.8.201729.8.2017
Usnesení ministerstva pro místní rozvoj ze dne 7. srpna 2017 - č.j. MMR-27674/2016-83/2320/2017 - námitka podjatosti Krajského úřadu Jihočeského kraje - rozhodnutí o umístění stavby8.8.201724.8.2017
Ingegrovaný dopravní systém Jihočeského kraje29.5.2017 
Návrh závěrečného účtu Svazku Obcí Blanský les - podhůří za rok 20169.5.201729.5.2017
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže období27.4.201729.5.2017
Oznámení o svolání 5. (mimořádné) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.13.4.2017 
Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku - 20171.3.201727.3.2017
Výzva k odstranění auto vraku - Planá - pozemek p.č. 392/11 RENAULT.8.2.20179.3.2017
Oznámení o svolání 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje7.2.201717.2.2017
Informace k dani z nemovitých věcí4.1.20171.2.2017
Nabídka nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí.4.1.2017 
Výzva k odstranění auto vraku - letiště PEUGEOT.28.11.201628.12.2016
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost a drobnochovatele drůbeže.28.11.2016 
Oznámení o zahájení stavebního řízení - stavební úpravy haly firmy Abacus Electric.28.11.2016 
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Blanský les - podhůří11.11.201629.11.2016
Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku14.10.201610.11.2016
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - objekt Planá 8812.10.201628.10.2016
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení polních cest C1 a C2 v Plané - veřejná vyhláška7.10.201625.10.2016
Rozhodnutí - Povolení úplné uzavírky pozemní komunikace - Polní cesty C1 a C2 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.3.10.2016 
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) upozorňující na dodržování povinností výplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.7.9.2016 
Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku5.8.201630.8.2016
Závěrečný účet obce Planá za rok 2015.17.3.20164.4.2016
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí - CETIN27.1.2016 
Záměr obce - pronájem nebytových prostor - Planá 59.27.1.201615.2.2016
Informace k dani z nemovitých věcí - 20168.1.20168.2.2016
Informace k dani z nemovitých věcí4.1.2016 
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - modernizace letiště České Budějovice - 2. etapa - k. ú. Homole a k. ú. Planá31.12.201529.1.2016
Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku - Ministerstvo obrany.4.12.201512.1.2016
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 20158.10.2015 
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - prodloužení kanalizace - Planá23.9.20159.10.2015
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.23.9.2015 
Oznámení o zahájení stavebního řízení - vydání stavebního povolení na stavbu: Zpracování PD na polní komunikace C1 a C2 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.23.9.20159.10.2015
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) upozorňující na dodržování povinností výplývajících ze zákona č. 458/200 Sb.-11.9.2015 
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 17.8. 2015 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.17.8.2015 
Informace k výměně občanských průkazů23.7.2015 
Záměr prodeje pozemku - p.č. 1834 v k. ú. Homole2.3.2015 
Záměr prodeje pozemku - p.č. 1707 v k. ú. Planá u Českých Budějovic2.3.2015 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ke zjištění zájemců o koupi nepotřebného nemovitého majetku státu5.2.201525.2.2015
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe9.1.2015 
Základní škola Máj II - informace o zápisu.30.12.201425.1.2015
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) upozorňující na dodržování povinností výplývajících ze zákona č. 458/200 Sb.25.8.2014 
Výkup jablek.21.8.2014 
Vyhlášení platnosti obnoveného operátu na části katastrálního území Planá a na části katastrálního územní Homole3.7.20144.8.2014
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením.20.6.2014 
Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 26. června 201416.6.201427.6.2014
Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.16.6.201431.7.2014
Rozhodnutí - schválení návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Planá u Českých Budějovic a částech k. ú. Homole a Litvínovice12.6.201430.6.2014
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)11.6.20145.8.2014
Záměr obce - prodej pozemku p.č. 318 v k. ú. Planá u Českých Budějovic10.6.201430.6.2014
Nařízení č. 2/2014 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 14. 5. 20143.6.201416.6.2014
Příloha ÚSC - DSO Blanský les - rok 201321.5.20146.6.2014
Rozvaha ÚSC - DSO Blanský les - rok 201321.5.20146.6.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - Blanský les - rok 201321.5.20146.6.2014
Výkaz zisku a ztráty - DSO Blanský les - rok 201321.5.20146.6.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Blanský les - podhůří za rok 2013.21.5.20146.6.2014
Závěrečný účet Obce Planá za rok 2013 včetně příloh.21.5.20149.6.2014
Rozvaha ÚSC -obec Planá - za rok 201321.5.20149.6.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - obec Planá - rok 2013.21.5.20146.6.2014
Inventarizační zpráva za rok 2013 - Obec Planá21.5.20149.6.2014
Příloha k inventarizační zprávě - srovnávací tabulka.21.5.20149.6.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2013.21.5.20149.6.2014
Výkaz zisku a ztráty - obec Planá - za rok 201321.5.20149.6.2014
Návrh závěrečného účtu Svazku Obcí Blanský les - podhůří za rok 201321.5.20146.6.2014
Inventarizační zpráva za rok 2013 - Blanský les - podhůří21.5.20146.6.2014
Příloha ÚSC - Obec Planá - rok 201321.5.20149.6.2014
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích7.5.201410.6.2014
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Litvínovice - veřejná vyhláška6.5.201416.6.2014
Veřejné projednání místní rozvojové strategie6.5.201413.6.2014
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 201430.4.20143.6.2014
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2014.30.4.20143.6.2014
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - kalendářní rok 201330.4.20142.6.2014
Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje16.4.201425.4.2014
Přednáška "Vesnice a její tradice4.4.201416.4.2014
Oznámení zahájení vodopravního řízení1.4.2014 
Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.30.3.2014 
Dražební vyhláška13.3.201428.3.2014
Oznámení - Veřejná vyhláška o projednání návrhu zadání Změny č. 5 Územního plánu Homole5.2.20146.3.2014
Oznámení - Veřejná vyhláška o projednání návrhu zadání Změny č. 5 Územního plánu Homole - návrh zadání5.2.20146.3.2014
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - předání stanoviska k návrhu koncepce21.1.20147.2.2014
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - předání stanoviska k návrhu koncepce "Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020" - stanovisko21.1.20147.2.2014
Informace Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o údajích k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014.8.1.201430.5.2014
Oznámení o zahájení řízení - Ing. Zdeněk Čermák - "Podchycení a přeložení vyústění kanalizace v k. ú. Planá u Českých Budějovic"3.1.201420.1.2014
Rozhodnutí - stavební povolení - stavební úpravy (změna vnitřní dispozice) v 1.N.P. Motorestu Planá za účelem změny užívání na kasino a kavárnu, Planá č.p. 51, č.p. 522.1.201431.1.2014
Územní souhlas s umístěním stavby pro reklamu na nebytovém objektu Planá č.p. 51, č.p. 522.1.201431.1.2014
Oznámení o zahájení stavebního řízení - stavební úpravy Motorestu Planá, za účelem změny užívání na kasino a kavárna - Planá čp. 51, čp. 52.2.12.201315.12.2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2014.25.11.201316.12.2013
Nabídka spolupráce dTest22.11.2013 
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - Mlýnský náhod, čhp 1-06-01-21615.11.2013 
Návrh rozpočtu Svazku Blanský les na rok 201413.11.201329.11.2014
Zveřejnění informace o návrhu koncepce : Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014-2020 včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí29.10.201328.11.2013
Záměr obce - pronájem částí pozemků p.č. 270/6 a 678/8 v k. ú. Planá u Českých Budějovic24.10.201318.11.2013
Oznámení o konání 7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.21.10.20131.11.2013
Pěší pochody Lineckou stezkou.20.9.201330.9.2013
Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje9.9.201320.9.2013
Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav.19.8.2013 
Rozhodnutí - povolení částečné uzavírky silnice III/00354 Lidická tř. v úseku Mánesova - Matice školské v Českých Budějovicích.15.7.201330.9.2013
Situace objízdných tras - částečná uzavírka silnice III/00354 Lidická tř. v úseku Mánesova - Matice školské15.7.201330.9.2013
Situace objízdných tras (2) - silnice III/00354 Lidická tř. v úseku Mánesova - Matice školské15.7.201330.9.2013
Oznámení o zahájení stavebního řízení.4.7.2013 
Rozhodnutí - stavební povolení - skladová hala (paletové zboží a sklad kusového zboží - výpočetní technika) a zpevněné plochy u objektu Planá č.p. 2 - ABACUS ELETRIC spol. s r.o.4.7.2013 
Osvědčení o úspoře emisí3.7.2013 
Oznámení zahájení územního řízení25.6.201313.7.2013
Nařízení Státní veterinární správy.17.6.2013 
Oznámení o zahájení stavebního řízení3.6.2013 
Wokshop na téma "dobrovolnictví".29.5.20136.6.2013
Veřejné projednání připravované strategie rozvoje území Netolicko-Blanský les na roky 2014-2020.20.5.201321.6.2013
Příloha ÚSC - obec Planá - rok 2012.6.3.201325.3.2013
Návrh závěrečného účtu Svazku Obcí Blanský les - Podhůří za rok 20125.3.201321.3.2013
Oznámení o vystavení návrhu zadání změny č. 10 územního plánu obce Boršov nad Vltavou20.2.201325.3.2013
Návrh zadání změny č. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou20.2.201325.3.2012
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Planá18.2.201327.2.2013
Zveřejnění informace o oznámení záměru - "Letiště České Budějovice - modernizace 2. etapa "24.1.201311.2.2012
Informační leták ČÚZK.12.11.2012 
Návrh rozpočtu na rok 2013 - Svazek obcí Blanský les - podhůří7.11.201223.11.2012
Územní souhlas - souhlas s umístěním stavby - přístřešek MHD-Planá,letiště - p.č. 270/3 ,č. 1489/117.9.201217.10.2012
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí-Veřejná vyhláška- rozhodnutí o umístění stavby Výrobní areál SINOP14.9.20122.10.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - veřejná vyhláška - Telefónia Czech Republic, a.s..12.9.20121.10.2012
Upozornění vlasníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků).12.9.201215.10.2012
Územní souhlas - souhlas s umístněním stavby - přístřešek MHD, Planá letiště.12.9.201215.10.2012
Vyhledávací studie cyklotras a cyklostezek - popis stavebních úseků6.9.2012 
9. výzva MAS Blanský les - Netolicko k předkládání žádostí na realizaci projektů.23.8.201215.9.2012
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce13.8.201228.8.2012
Stanovení počtu členů okrskové volební komise - Volby do zastupitelstev krajů6.8.2012 
Oznámení, Veřejná vyhláška - návrh zadání změny č. 4 ÚPO Boršov nad Vltavou19.7.201220.8.2012
Zadání změny č. 4 územního plánu Obce Boršov nad Vltavou19.7.201220.8.2012
Zadání změny č. 4 územního plánu Obce Boršov nad Vltavou - schéma pro zadání19.7.201220.8.2012
Oznámení společného jednání o návrhu "Změny č. 1 ÚPO Litvínovice"2.7.201218.7.2012
Změna č. 1 ÚPO Litvínovice - textová část2.7.201218.7.2012
Změna č. 1 ÚPO Litvínovice - výkres změny2.7.201218.7.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání- Veřejná vyhláška - stavba - Výrobní areál SINOP29.6.201216.7.2012
Registr obyvatel.18.6.2012