Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Planá bude od 25. května 2018 vykonávat paní Milada Vopálková, telefon +420 607 513 620, e-mail: milada.vopalkova@sms-sluzby.cz.