Znak obce

Zpracovatelem návrhů znaku a praporu byl pan Linhart. Při zpracování znaku vycházel z historie obce z prvních doložených majitelů, pánu z Rožmberka, z převládající činnosti obyvatel obce, kterým bylo zemědělství a z položení obce na břehu řeky Vltavy.

znak obce

Popis znaku: Ve zlato-modře děleném štítě nahoře černý pluh, dole stříbrné břevno, uprostřed červená růže se zlatým semeníkem a zelenými okvětními listy.