Czech Point

CzechPointČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

 

 

Výpisy z veřejných evidencí:
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z insolventního rejstříku

Výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče

Ostatní podání:
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Přijetí podání podle živnostenského zákona § 72

Agendy informačního systému datových schránek:
Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 
Konverze dokumentů:
Autorizovaná konverze z listinné podoby do elektronické podoby
Autorizovaná konverze z elektronické podoby do listinné podoby


Kde je možné žádat o výpis?

Obecní úřad Planá
370 01 České Budějovice
Pondělí : 8,00 – 18,00 hodin
V ostatních dnech po domluvě, tel. : 387 203 091 nebo 721 769 387
 

Ověřování kopie a opisu, ověření pravosti podpisu.

Obecní úřad v Plané provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).

Pondělí : 8,00 – 18,00 hodin

V ostatních dnech po domluvě, tel. : 387 203 091 nebo 721 769 387.

Legalizace – ověření pravosti podpisu

Pro ověření pravosti podpisu se musí osoba, o jejíž podpis jde, osobně dostavit na obecní úřad a předložit listiny, na níž má být legalizován podpis.

Žadatel o legalizaci je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad nebo průkaz vystavený cizineckou policií ČR).

Správní poplatek : 30,-- Kč za legalizaci každého podpisu na listině.

 Vidimace – ověrování shody opisu nebo kopie s listinou

Pro ověření shody opisu nebo kopie s listinou je nutná osobní návštěva obecního úřadu a předložení vidimované listiny (opis, kopie) a listiny z níž byla pořízena (originál dokumentu).

Správní poplatek : 30,-- Kč za vidimaci každé stránky vidimované listiny.