Z pramenů

V polovině 13. století je Planá majetkem rožmberské větve Vítkovců - spolu s Litvínovicemi a Stradonicemi (dnešní Rožnov).

1260 - Vok z Rožmberka věnoval nově založenému klášteru cisterciáků ve Vyšším Brodě mimo jiná obdarování také jednu třetinu svých desátků odevzdaných mu poddanými ve vsi Planá.

1261 - Vok z Rožmberka přislíbil věnovat vyšebrodskému klášteru ves Planou - neuskutečnilo se a ves zůstala rožmberská.

1378 - Planá byla součástí panství Český Krumlov a příslušela ke statku hradu Dívčí Kámen.

Ves měla 11 lánů půdy, z každého se platil roční úrok 1 marka. Místo ruční roboty měli poddaní platit 6 grošů a 2 slepice nebo místo nich další dva groše.

Ve vsi byl mlynář s povinností platit na jaře a na podzim po 16 groších.

Rybář na řece Vltavě měl platit z rybolovu 42 grošů ročně.

1611 - Petr Vok z Rožmberka odkázal ves Planou Janu Hogenovi ze Švarcbachu (Švarcpachu), majiteli Černého Dubu.

1679 - Jindřich Václav Hogen odkázal statek Černý Dub spolu s Planou Václavu Farntíšku Kořenskému z Terešova na Ostolovském Újezdu. Dalšími majiteli Plané byli Václavovi synové.

1687 - Jan Lukáš Kořenský prodal Černý Dub, Homole a Planou s třemi poplužními dvory obci města České Budějovice za 40 400 zlatých. Od té doby je ves součástí městského statku až do roku 1849.

1849 - Planá se osamostatnila jako obec. Měla 25 stavení a 179 obyvatel, převážně německé národnosti.

Historie obce

První písemný doklad o existenci vsi Planá je z listiny, datované rokem 1259, ve které pan Vok z Rožmberka daroval klášteru Vyšší Brod třetinu desátku ze své vsi Plané. Ves byla až do roku 1611 součástí krumlovského panství a patřila pod rychtu v Kamenném Újezdě. V roce 1611 ji spolu s panstvím Černý Dub získal komorník Petra Voka z Rožmberka, pan Jan Hogen ze Švarcpachu. Za vlády tohoto rodu ves stagnovala, bylo v ní pouze 12 usedlostí, z toho 5 neosídlených. Tento rod ves držel až do roku 1679, kdy ji závětí získal František Kořenský z Terešova, aby ji již roku 1687 prodal městu České Budějovice. A součástí města, s vyjímkou let 1849-1868, kdy byla samosprávnou obcí, byla Planá až do roku 1990.

V roce 1939 došlo severozápadně od obce k vybudování vojenského letiště a po roce 1945 k vybudování komunikace, která spojovala město s tímto letištěm. V roce 1990 došlo k osamostatnění obce.