Aktuality

Žádost o spolupráci při vyplňování dotazníku k Blackoutu.

8. 11. 2017

Vážení spoluobčané,    obrátil se na nás Krajský úřad Jihočeského kraje o spolupráci v návaznosti na výpadek elektrické energie způsobený v závěru měsíce října vichřicí Herwart. Výpadek elektrické energie může být mnohem většího rozsahu, je proto pro nás důležité získat přehled o tom, jak jsou obyvatelé Jihočeského kraje připraveni. Průzkum připravenosti obyvatelstva na rozsáhlý výpadek elektrické energie trvající více dní je součástí cvičení Blackout 2017. Vyplněním jednoduchého pomůžete získat přehled základních potřeb, které bude nezbytné pro občany zajistit ze strany kraje, složek IZS a dalších subjektů podílejících se na řešení vzniklé situace. Vyplněné dotazníky, které Jihočeský kraj obdrží do 01.12.2017, budou slosovány dne 04.12.2017 na krizovém štábu kraje v rámci cvičení Blackout 2017. Deset výherců obdrží od Jihočeského kraje dárek. Dotazník je k dispozici zde: www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1&par%5blang%5d=CS&par%5bakt%5d=5627